Traumebehandling

Har man opplevd et traume vil både bevisstheten og minne om hva som har skjedd bli svekket. Dette kommer av at kroppen automatisk går inn i en type «overlevelsesmodus», for å klare å holde ut til tross for traumatiske opplevelser.

Traumebehandling

Denne prosessen er et naturlig beskyttelsesinstinkt fra kroppen sin side, og den foregår over flere ulike stadier, disse prosessene kan ikke styres av egen vilje.

En person som har opplevd et traume har vanskelig for å huske denne opplevelsen med ord, men den huskes lettere gjennom følelser og kjensler i kroppen. Når man opplever et traume, vil hele kroppen aktivere seg for å kunne overleve, dette er et helt naturlig instinkt for menneskekroppen.

Det sunne jeg-et

Som en del av den naturlige prosessen som skjer ved en traumatisk opplevelse, vil kroppen utløse en nevrokjemisk reaksjon i det autonome nervesystemet, samt at det skjer avspalting av en del av den sunne jeg-strukturen i kroppen. Denne delen av prosessen fører ofte til en ubevisst identifisering med andre.

IoPT-traumeterapi har som fokus å jobbe seg sakte men sikkert frem mot å styrke det sunne jeg-et og tillatte det å ta en større plass i oss seg. Dette fører til at de naturlige overlevelsesstrategiene blir mindre styrende og man vil etter hvert erfare at man har mer kontroll over egen kropp og følelser.

Formålet med traumeterapi

Ved traumatiske opplevelser og hendelser vil kroppen reagere på en måte som skiller selvet fra jeg-et. Det er ikke uvanlig å leve i ubevisstheten, altså at vi ikke egentlig er sikre på hva som driver oss framover. Gjør man om denne ubevisstheten om til bevissthet, kan man etter hvert evne å ta beslutninger som ikke drives av ubevisste dynamikker.

traumeterapi

IoPT jobber systematisk med traume og traumebehandling og denne behandlingen har som formål å bevisstgjøre, samt fornøye kontakten med egen sunn vilje og vårt sunne jeg.

Jeg og min identitet

Uavhengig av om traumene stammer fra psykiske eller kroppslige lidelser, vil alltid heling trene et mål. Et fint mål å ha kan være å virkelig kjenne sin egen identitet, dette vil øke vår egen uttrykkelse og man blir mer kjent med sin egen indre kjerne. For å evne å være i ordentlig kontakt med egen kropp, er man avhengig av å ha et sunt jeg og fri vilje. I tillegg er det spesielt viktig å ha god følelsesmessig kontakt med sin egen kropp og egne følelser.

Dersom man lever på en måte at man kun lever etter å orientere seg mot andre og hva andre gjør for oss, i tillegg til å utføre handlinger med bakgrunn av hva andre ønsker av oss, vil vi stille kroppen vår til rådighet for fremmede interesser som ikke er våre egne. Dette gjør at vi ikke er fullt til stede i egen kropp, og kroppen kan da bruke diverse sykdoms symptomer for å vise at vi ikke er i full kontakt med oss selv.

I tillegg til sykdoms symptomer, kan et annet symptom være at vår evne til å skape relasjoner til andre svekkes. Er man ikke i en sunn kontakt med seg selv, blir det vanskeligere å skape en sunn kontakt med andre.

Franz Ruppert

franz ruppert

I IoPT sine kurs og utdanninger blir det brukt teorier og metoder som er laget og utviklet av Franz Ruppert. Disse intensjonsmetodene er sentrale når man skal arbeide med bevisstgjøring rundt spaltingene av egen identitet.

Slike spaltinger kommer som et resultat av traume, og man må jobbe både målrettet og systematisk for å klare å hele seg selv.

Franz Ruppert ble født i 1957 i Bayern, Tyskland. Her vokste han opp som eldste av totalt fem søsken. Han er nå psykolog og professor i psykologi ved Universitetet for anvendt vitenskap. Han driver også privat som psykotraumeterapeut og har gjort dette siden 1999. Samtidig som han har jobbet med dette, har han også forsket på og utviklet sitt eget teorigrunnlag som nå blir brukt som grunnlag i IoPT sin behandling av traumer.

Ruppert reiser jevnlig rundt i Europa, og i resten av verden og holder undervisningsseminarer i IoPT traumeterapi og sin egenutviklede metode; «Intensjonsmetoden». Ruppert har også publisert flere selvskrevne bøker.

IoPT – Institutt for traumearbeid

IoPT tilbyr både traumeterapi og utdanninger innenfor Franz Rupperts teori og metode: Identitetsorientert Psykotraumeteori og terapi. I tillegg til å tilby traumeterapi og utdanning innenfor traumeterapi, tilbyr også IoPT små og store seminarer, samt at de også holder jevnlige informasjonskvelder. Seminarene passer bra til deg som har fokus på selvutvikling og personlig vekst. I tillegg kan seminarene være svært nyttige for terapeuter og andre som har arbeid der man jobber med mennesker. Føllfører man utdanningen får man tittelen Traume terapeut IoPT.

Alle læreren ved utdanningen er erfarne traumeterapeuter som har god kunnskap innenfor Dr. Franz Rupperts teorier og metoder. IoPT arbeider også tett opp mot retningslinjene som er gitt av Norsk Traumeterapeutforening (NTF).

Kilde: https://www.iopt.no/