Traumebehandling

Traumebehandling

Har man opplevd et traume vil både bevisstheten og minne om hva som har skjedd bli svekket. Dette kommer av at kroppen automatisk går inn i en type «overlevelsesmodus», for å klare å holde ut til tross for traumatiske opplevelser.

Denne prosessen er et naturlig beskyttelsesinstinkt fra kroppen sin side, og den foregår over flere ulike stadier, disse prosessene kan ikke styres av egen vilje.

En person som har opplevd et traume har vanskelig for å huske denne opplevelsen med ord, men den huskes lettere gjennom følelser og kjensler i kroppen. Når man opplever et traume, vil hele kroppen aktivere seg for å kunne overleve, dette er et helt naturlig instinkt for menneskekroppen.

Det sunne jeg-et

Som en del av den naturlige prosessen som skjer ved en traumatisk opplevelse, vil kroppen utløse en nevrokjemisk reaksjon i det autonome nervesystemet, samt at det skjer avspalting av en del av den sunne jeg-strukturen i kroppen.…