Webdesign for webdesignere, eller?

Min interesse for koding og motivasjon gikk tapt i det øyeblikket jeg innså hvor mye jobb det var med å lage et skikkelig godt webdesign. Tilsynelatende enkle saker kunne løses på så mange måter. Likevel er det ikke sikkert at jobben du har gjort på nettsiden ser like bra ut i alle nettlesere.

Hvorfor blir vanskelig ting enklere, mens enkle ting blitt vanskeligere?

Så i stedet for å debattere hvorvidt designere bør lære å kode eller utviklere bør lære webdesign, la oss sette noen fellesnevnere på hvordan webdesign for web utviklet seg og hvordan vi kan bygge broer over gapet mellom kode og webdesign.